น้ำตาแม่ เคียส

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

น้ำตาแม่ เคียส

อวตาร
เพลงน้ำตาแม่     ศิลปิล : เคียส

G         D           Em     D
หยาดเหงื่อท่วมตัว ท่วมหัว โทรมกาย
               C            D               G      G7
เหงื่อที่รินไหล คือแรงงาน ที่ทน ทำกิน
                C               D               G     Em
ส่งเจ้าเล่าเรียน ให้พากเพียร ให้ทุกๆสิ่ง
            Am          D                  G           D
ถึงตัวจะกิน ไม่ค่อยอิ่ม ก็ขอให้ลูก สบาย
                   G                 D               Em     D
ทนหาบของขาย เหงื่อท่วมกายไม่เคยจะท้อ
              C                   D              G     G7
ถึงแดดจะเผา จะร้อนเพียงใด ไม่เคยจะล้า
C D G Em
เก็บเงินค่าเทอม ส่งเจ้าเรียนให้มีการศึกษา
               Am             D                  G    G7
ค่าน้ำประปา รวมทั้งค่าไฟ ใกล้มาสิ้นเดือน
              C       D                       G    G7
ช่างโชคร้ายลูกชาย ทำตัวแหลกเหลว
             C        D                   G   G7
คบเพื่อนเลว มั่วสุม เสพของมึนเมา
           C            D            G      Em
สูบกัญชา ดมทั้งกาว ทั้งกินเหล้า
           Am           D                 G
ทุรนทุราย ใจแทบขาด เมื่อครั้งลงแดง
                 G             D               Em     D
หมดความหวัง หมดพลังที่จะขวนขวาย
           C           D                 G      G7
กอดลูกชาย น้ำตาไหลโรยแรงอ่อนล้า
            C           D                         G     Em
แทบสิ้นตัว สิ้นกำลังหมดความแข็งแกร่ง
          Am              D                G       Em
แม่สิ้นแรง เมื่อเจ้าสิ้นลม ล้มไปต่อหน้า
          Am               D                 G      Em      
เจ้าจากไปแล้วใครเล่าใคร จะอยู่กับแม่
                 Am              D
ดั่งฝนหล่นพรำ น้ำตาแม่ไหล...แทบ เป็น สาย เลือด