เพลง เสมอ ศิลปิล ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

เพลง เสมอ ศิลปิล ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

jaratse
Administrator


  INTRO/C/C C/Am/C/Am/C/Am

   C        Am        C         Am
กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิตหลากหลาย ซอกซอนซ้ำๆ โค้งๆ ซ้ำๆ วนๆ
Dm    G F     C
หลีกหนีไม่พ้นไม่หลงทาง ไอ้ทางเก่าซ้ำๆ ไม่พ้นเดิมๆ
Am G F       C
จากเช้าจนค่ำยันอีกวัน ขวนขวายหากินทำงานรับใช้ใครหนอ
F C
หัวใจร่ำมันร้อง ว่าเหนื่อยเหลือหลาย เจ้านายเจ้าขา
F       C    Am
มีแต่เธอสม่ำเสมอ ถึงซ้ำเติม หัวใจไม่เคยว่า
Dm     G   Dm  G  C
คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ และเป็นเธอคนเดิมเสมอ ทุกเวลา
SOLO/C/C/Am/C/Am/C/Am

Dm    G F     C
หลีกหนีไม่พ้นไม่หลงทาง ไอ้ทางเก่าซ้ำๆ ไม่พ้นเดิมๆ
Am G F       C
จากเช้าจนค่ำยันอีกวัน ขวนขวายหากินทำงานรับใช้ใครหนอ
F C
หัวใจร่ำมันร้อง ว่าเหนื่อยเหลือหลาย เจ้านายเจ้าขา
F C    Am
มีแต่เธอสม่ำเสมอ ถึงซ้ำเติม หัวใจไม่เคยว่า
Dm     G   Dm  G  C
คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ และเป็นเธอคนเดิมเสมอ ทุกเวลา
SOLO/C/C

   C        Am C Am
กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิตหลากหลาย ซอกซอนซ้ำๆ โค้งๆ ซ้ำๆ วนๆ
Dm    G F     C
หลีกหนีไม่พ้นไม่หลงทาง ไอ้ทางเก่าซ้ำๆ ไม่พ้นเดิมๆ
Am G F       C
จากเช้าจนค่ำยันอีกวัน ขวนขวายหากินทำงานรับใช้ใครหนอ
F C
หัวใจร่ำมันร้อง ว่าเหนื่อยเหลือหลาย เจ้านายเจ้าขา
F       C    Am
มีแต่เธอสม่ำเสมอ ถึงซ้ำเติม หัวใจไม่เคยว่า
Dm     G   Dm    G           C
คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ และเป็นเธอคนเดิมเสมอ ทุกเวลา
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: เพลง เสมอ ศิลปิล ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

jaratse
Administrator
เป็นเพลงที่เพราะมาก...