14 อีกครั้ง

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

14 อีกครั้ง

jaratse
Administrator
c                 Em              Am/G

ครั้งแรกที่เราได้เจอะกันวันนั้น

c            Em                Am/G

เธอเป็นเหมือนฝันที่ฉันตามหา

c            Em                Am/G

เมื่อฉันมองเธอ เธอประสานสายตาต่อตา

Am                     Em  Am              Em

*จากรอยยิ้มที่เธอส่งมา จากเวลาที่เราใกล้กัน

Am                   Em        G

จับมือเธอไว้ข้างใจฉันแค่นาที

C               G                Am   F/G      

**เธอทำไห้ฉันรู้สึกเหมือนตอน 14

C          G            Am  F/G

ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรก

C            G                     Am  F/G  

ลึกๆข้างในมันหวั่นมันไหวแปลกๆ

Am       G                      F

เธอรู้ไหมฉันเหมือน14อีกครั้ง

C             Em                Am/G

อารมณ์แบบนี้มันหายไปสักพัก

C          Em                   Am   C                       Em              Am/G

เคยมีคนรักกก็โดนเขาหักอกเจ็บปวดแทบตายที่ข้างใน ยังซ้ำฟก ไม่หาย(*,**)

(*,**)

(**)

C      G                        Am

เธอรู้ไหมฉันเหมือน14อีกครั้ง

C      G                        Am

เธอรู้ไหมฉันเหมือน14อีกครั้ง